Webové aplikace pro inventarizaci a dokumentaci infrastruktury optických sítí

Network

Hlavním úkolem je přinést Vám nejlepší software pro správu a dokumentaci optických sítí na trhu. Formou webové aplikace umožníme přístup k těmto datům, nahlížení a manipulaci s nimi odkudkoliv -- a to i technikovi v terénu. Naše řešení bude dodáno jako služba přímo na klíč, není třeba žádných zdlouhavých instalací a neexistují omezující licenční podmínky na jejich počet jako u jiných softwarých nástrojů. Aplikace je pomocí pravidelných update vždy udržována aktuální.

Co mohu od aplikace očekávat?

Veškeré potřebné nástroje pro analýzu, budování a dokumentování sítě. Základem je práce s geografickými daty a mapovými podklady. Lze snadno přesně zanést lokace veškerých prvků sítě (chráničky, vlákna, modelování jednotlivých spojů atd.). Další součástí aplikace je integrované rozhraní logické vrstvy sítě a vrstva pro správu připojení vzhledem k adresním místům. Vše maximálně uživatelsky přívětivou formou v kterémkoliv moderním webovém prohlížeči.

Import dat

Pro hladký přechod podporujeme import vašich současných geografických dat v obvyklých formátech.

Kdy?

Sofware nyní prochází intenzivním vývojem. Datum vydání bude brzy oznámeno.

Cena?

Cenovou nabídku sestavujeme vždy individuálně, dle výkonnostních nároků na aplikaci a škály sítě.